15.3.2014

Mermaid's Vomit


M E R M A I D ' S   V O M I T

i n f o :


Evidence of marine plastic waste, shaped into messages in bottles, 30 items
Placed both inside and outside Maritime Centre Vellamo
An albatross that soars without rest / perhaps that’s your soul...” M E R E N N E I D O N    O K S E N N U S

Pullopostin muotoon työstettyjä tallenteita (30 kpl) meren muovijätteestä
Sijainti: Hajasijoitus Merikeskus Vellamon sisä- ja ulkotilaan
...se sinun sielusi on juuri kuka ties...”
(Juha Vainio: "Albatrossi")S J Ö J U N G F R U N S   U P P K A S T N I N G

Ett bearbetat föremål i flaskpostform, plastavfall från havet, 30 exemplar
Strös runt på Maritimcentret Vellamo både inom- och utomhus
Vem vet om inte albatrossen som svävar utan vila är din egen själ ...”О Т Р Ы Ж К А    Р У  С А Л О К

Предметы из пластика и полиэтилена в форме почтовых бутылок, 30 штук
Размещение в разных местах Морского центра «Велламо», в помещении и снаружи
«И кто знает, быть может, твоя душа – это и есть тот самый без устали парящий альбатрос ...»
Dedicated to the memory of the anonymous albatross that lies
on the shores of our world with a belly full of plastic waste


Omistettu sen anonyymin albatrossin muistolle, joka makaa yhteisen maailman rannalla vatsa täynnä muovirojua


Tillägnad minnet av den anonyma albatrossen som ligger
på en strand i vår gemensamma värld med buken full av plastskräp


Посвящается памяти безымянного альбатроса, наевшегося пластикового мусора и почившего на берегу мирового океана FURTHER WORK

"Mermaid's Vomit boxes next life" 

HERE 


 

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti