12.3.2014

*


C U L L E T   B A N K


l


info:

Collection of found leftover glass and an answer to a message in a bottle.

The glassworks by the seashore was shut down in 1926.
Eighty-two years later, a vagabond wandering along the shore discovered a cemetery of 
gleaming glass teeth.  Later, she found a message in a bottle sent by some children.
“Suspended between the past and the future, she made her own solitary observations. 
Even though she perhaps understood something about this – or maybe for that very reason – 
she nevertheless answered each of the children (16) who had written on that small piece of paper in the bottle.
T E H D A S L A S I N    R A N T A
Lasilöydöskokoelma ja vastaus pullopostiin
Meren rannan lasitehdas lopetti toimintansa 1926.
Kahdeksankymmentäkaksi vuotta myöhemmin rannan kulkija löysi 
lasisten hampaiden välähtelevän hautausmaan ja myöhemmin lasten lähettämän pullopostin.
Menneisyyden ja tulevaisuuden välissä hän teki omat yksinäiset huomionsa.
Vaikka hän ehkä ymmärsi tästä jotakin, hän silti, tai ehkä juuri siksi, 
vastasi jokaiselle (16) lapselle,
joka oli pieneen paperiin viestinsä kirjannut. 


F A B R I K S G L A S S T R A N D E N
Funnet föremål, svar i flaskpost
 Tillämpning i utrymmet

Glasfabriken fungerade vid havsstranden i ca 30 år. Verksamheten lades ned år 1926.

“Vi lämnar allt här, naturen täcker snart spåren.”
Det gick åttiotvå år, och ingenting av det som skulle täckas av konstaterandets kraft 
täcktes utan grinar fram ännu i dag, öppet fräckt, med blixtrande glaständer.
Allting består och allting förblir, även om ingenting är på plats ens ett ögonblick.”
Vandraren hittade flaskpost på Fabriksglasstranden. Den hade skickats av skolbarn och deras lärare.
 Vandraren sparade posten och svarade på den.


С Т Е К Л Я Н Н Ы Й   Б Е Р Е Г
Комментарии к экспонату, ответ на послание, отправленное в бутылке

Поправка на масштаб помещенияНа протяжении 30 лет на берегу работал стекольный завод. В 1926 году его закрыли.

«Давайте все оставим тут, природа скоро скроет все следы».
Так говорили в течение восьмидесяти двух лет, и ничто из того, что должно было быть
скрыто, не скрылось, и до сих пор глядит на нас, неприкрыто и иронично усмехаясь и поблескивая стеклянными зубами.
«Ничто не исчезнет, все останется, пусть даже и не на своем месте - навсегда.»
Прохожий нашел на Стеклянном берегу послание в бутылке, отправленное школьниками и их учителем.
Он сохранил послание и ответил на него.


... and one  more case :

http://bit.ly/1l1qTjr

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti